Ekol İnşaat

Yönetim Sistemi Politikamız

Ekol İnşaat
Yönetim Sistemi Politikamız

EKOL İNŞAAT olarak; en üst kalite seviyesinde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, çalışmalarımızın tüm aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE

Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümleri ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardının gerekliliklerini sürekli takip etmek ve yerine getirmek, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini desteklemek ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt etmek, tüm birimlerin süreçlerinde ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminde sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi benimsemek ve uygulamak. Kaynakların sürekli etkili kullanılmasını sağlayıp, etkinliği ve verimliliği arttırmak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul olarak etmek.

ÇEVRE

Güvenilir,profesyonel ve teknolojik iş anlayışımızla üstün kalite hizmet vermek temel amacımızdır.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmak, tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

YASAL ŞARTLARA UYUM

Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle, kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak.

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek.